Taxaties

Het taxeren van vastgoed vraagt om vakkennis en een grondige kennis van de markt. Als specialist van bedrijfsvastgoed in Groot-Den Haag voert Martijn de Lange Bedrijfsmakelaars taxaties uit voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers, van particulieren tot grote ondernemingen en van banken tot (institutionele) beleggers.

Een taxatie vormt de basis voor belangrijke financiële beslissingen. We rapporteren u deskundig, objectief en onafhankelijk. In ons onderbouwde waardeoordeel houden we rekening met huidige en eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Reden voor een taxatie

Een taxatie kan om verschillende redenen gewenst of noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het verkrijgen van een financiering bij de bank
 • Het verkrijgen van inzicht in de waarde bij een aan- of verkoopbeslissing
 • Fiscale doeleinden
 • Minnelijke waardering met de belastingdienst
 • In verband met nalatenschappen
 • Huurwaardetaxaties in het kader van huur(herzienings)onderhandelingen
 • Vaststellen van de herbouwwaarde ten behoeve van de verzekering
 • Waardevaststelling ten behoeve van de balans en winst- en verliesrekening
 • Ten behoeve van projectontwikkeling
 • Fusies en/of bedrijfsovernames
 • Second opinion
 • Waardevaststelling van incourant onroerend goed


Spoed

Is er grote spoed geboden? Geen probleem, we kunnen uw taxatie snel inplannen. Zorgvuldigheid en deskundigheid zijn ook bij spoed vanzelfsprekend gegarandeerd.

 

© copyright 2024 Bedrijfsmakelaar Den Haag