Consultancy

De vastgoedmarkt kan hoge rendementen opleveren, maar is ook complex en veranderlijk. Dat geldt in het bijzonder voor commercieel vastgoed. Martijn de Lange Bedrijfsmakelaars adviseert u graag bij uw investering, met ruim twintig jaar ervaring met commercieel vastgoed in de Haagse regio. Ook voor huuradviezen, haalbaarheidsstudies of advies over stedelijke ontwikkeling kunt u ons inschakelen.

Voeling met de markt

We werken onze adviezen uit met een uitgebreide onderbouwing, waarbij we met name naar het toekomstperspectief kijken. We houden continu voeling met de markt en monitoren actief de economische en politieke ontwikkelingen. Net zo belangrijk: we onderhouden contacten met alle relevante spelers in de sector.

Onze consultancyzaken

U kunt Martijn de Lange Bedrijfsmakelaars onder andere inschakelen voor: 

 • erfpachtzaken
 • huisvestingsadviezen
 • marktonderzoek
 • portefeuilleanalyses en beleggingsstrategie
 • haalbaarheidsstudies
 • koop- of huuradviezen
 • onteigeningszaken
 • stedenbouwkundige visie
 • voorraadbeleid
 • ontwikkelingsconcepten
 • herstructurering binnensteden
 • due-diligenceonderzoek
© copyright 2022 Bedrijfsmakelaar Den Haag